با نیمه عاشق‌ها ننشین. به نیمه‌ رفیق ها اعتماد نکن. نصفه‌نیمه زندگی نکن. نصفه‌نیمه امیدوار نباش. برای کسی که نصفه‌نیمه گوش می‌دهد نخوان. نصف جواب را انتخاب نکن. روی نیمه‌ای از حقیقت پافشاری نکن. رویای نصفه نیمه نخواه. تا انتهای سکوتت ساکت باش و به حرف که آمدی تمام حرفت را بزن. سکوت نکن که حرف بزنی و حرف نزن که سکوت کنی. نصف، در واقع همان چیزی است که تو را میان آشنایانت غریب جلوه می‌دهد. اگر رضایت داری کاملا راضی باش و اگر نمی‌خواهی کلا بگو من نمیخواهم.

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


دانلود بازی تولید کننده چشمی شیر آب شوریده Robin پایگاه خبری مجمع جهانی خادمین شهدا چاپ بنر اصفهان delsatecco.rozblog.com Nikki مجله ي زندگي طعمی از طبیعت