قانون 70% نکات واقعی و جالب در زندگی تک تک ما. 70 درصد برنامه های آخرین مدل گوشی ها ، بدون استفاده می ماند! به 70 درصد سرعت یک ماشین گران قیمت و آخرین سیستم نیاز نیست! 70درصد فضاهای یک ویلای لوکس، بدون استفاده می ماند! 70 درصد یک قفسه پر لباس، به ندرت پوشیده می شود! از70درصد استعدادهایمان استفاده نمیشود 70درصد از محبت وعشقمان را ابراز نميكنيم 70 درصد از کل درآمد طول عمرمان ، برای دیگران باقی می ماند! روزهایمان می گذرد و پول هایمان در بانک ها و عشقمان

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


روغن هسته خرما | قهوه هسته خرما بهار نارنج raz salamati دانلود رایگان 11 ما را بس...! رضوان عمومی شبنم خیال ارزانی