امروز کسی محرم اسرار کسی نیست ما تجربه کردیم ، کسی یار کسی نیست هر مرد شتر دار اویس قرنی نیست هر شیشه ی گلرنگ عقیق یمنی نیست هر سنگ و گل گوهر نایاب نگردد هر احمد و محمود رسول مدنی نیست بر مرده دلان پند مده خویش نیازار زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست با مرد خدا پنجه میفگن چو نمرود این جسم خلیل است که آتش زندنی نیست خشنود نشو دشمن اگر کرد محبت خندیدن جلاد ز شیرین سخنی نیست جایی که برادر به برادر نکند رحم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست صد بار اگر دایه به طفل

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


Victoria «آبسیم» Kara Plus Energy دفاع شخصی تیم جی تی ای IV بولتن خبری آموزشی بازاریابی و تبلیغات Chris ارگانیک ها فروش خدمات تلگرام و اینستاگرام با مناسب ترین هزینه